BMP-1 Trumpeter 1/35

       Trumpeterova maketa dobrog nivoa detalja i lakog uklapanja. Uradjena je Zeleno-Siva Sovijetska varijanta iz Avganistana. Izrada je OOB sem cirada oko kupole.
Comments